Etter en grundig tredjepartsevaluering kan krillproduktene fra dette fiskeriet nå bære det blå MSC-miljømerket. Krillen fra fiskeriet brukes stort sett i Omega 3-tilskudd, og med en økende etterspørsel etter fiskeoljeprodukter blir det stadig viktigere med Omega 3 fra bærekraftige kilder.

Bærekraftig krillfiske
Krill er et lite krepsdyr og en hjørnestein i det antarktiske økosystemet fordi den fungerer som mat for hval, sel, pingviner og andre arter. Derfor er det svært viktig at krillfisket utføres på en bærekraftig måte, bygget på forskning og vitenskap.

MSC-sertifiseringen viser at Olympic Seafood antarktiske krillfiskeri opererer etter høyeste standard for miljømessig bærekraft, for å verne om det unike økosystemet og artene i Sørishavet. Forvaltningen av fisket er nøye regulert av Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), som ble etablert i 1982 for å ivareta det marine livet i Antarktis.

Minimere konsekvenser for næringskjeden
CCAMLR er allment kjent som den mest varsomme organisasjonen innen forvaltning av dyphavsfiske ved fastsetting av fiskekvoter for krillfiske. Det totale antallet krill som kan fiskes i dette fangstområdet (CCAMLR Område 48) utgjør kun 1% (620 000 tonn) av den samlede krillbestanden (anslått til 62 millioner tonn). Olympic Seafood fisker for øyeblikket rundt 3% (15 000 tonn) av fangstkvoten på 620 000 tonn som er fastsatt av CCAMLR. Til sammenligning har man regnet ut at rovdyr spiser minst 20 millioner tonn årlig (32% av samlet biomasse for krill). Det er opprettet triggernivåer for å unngå for konsentrert fiske i ett og samme område. Med så lave nivåer har fisket svært liten innvirkning på rovdyr og andre arter i næringskjeden.

Med høyde for andre konsekvenser
Dette er det andre krillfiskeriet (Euphasia superba) som oppfyller verdens mest omfattende krav til miljømessig bærekraftige fiskerier. Evalueringen av Olympic Seafood-fiskeriet omfattet også konsekvensene andre fiskeaktiviteter hadde for krillbestanden i området, dette for å sikre at de samlede virkningene er bærekraftige.

MSC ønsker dette veldrevne fiskeriet velkommen inn i programmet. -MSC er glade for å ønske det andre krillfiskeriet velkommen til programmet. Sertifiseringen bekrefter Olympic Seafoods gode miljøpraksis, som sikrer at fisket har minimal innvirkning på det antarktiske farvannet de opererer i. CCAMLRs utmerkede forvalting sørger for at krillbestanden forblir i en nærmest uberørt tilstand, og at den utnyttes på ekstremt lave nivåer., sier Camiel Derichs, Europadirektør i Marine Stewardship Council.

Eliminering av bifangst
Fiskeriet bruker trål med finmasket panel over åpningen som skal forhindre at større fisk kommer inn i nettets hoveddel. Nettene er også utstyrt med mekanismer som stenger for nettåpningen, dette for å forhindre at sjøpattedyr vikler seg fast. Resultatet er ubetydelige mengder bifangst av uønskede arter og det er ingen sammenheng eller interaksjon mellom fiskeriet og utsatte, truede og fredede arter.

Økende etterspørsel etter bærekraftige kosttilskudd
Krill gir råstoffer av høy kvalitet til kosttilskuddsprodukter som inneholder Omega 3, og mesteparten av krillen som høstes av Olympic Seafood brukes til krillmel og olje som konsumeres av mennesker. Med en økende etterspørsel etter Omega 3-tilskudd er MSC glade for nye, bærekraftige alternativer på markedet:

-Forbrukerne ser kanskje ikke alltid sammenhengen mellom Omega 3-tilskuddene og havet og artene de kommer fra. Denne sertifiseringen vil øke forbrukerbevisstheten og utfordre resten av Omega 3-industrien med hensyn til bærekraftig dokumentasjon. Dette ønskes velkommen og er nødvendig for å fremme bedre miljøpraksis. Olympic Seafood er helt klart en av pionerene på dette området, Legger Derichs til.

Med MSCs miljømerke kan forbrukerne være trygge på at krilloljeproduktet de kjøper stammer fra et bærekraftig fiskeri. For Olympic Seafood var evalueringen etter MSCs standarder et viktig skritt på vei mot å jobbe for en mer bærekraftig fremtid:

-Vi er svært glade for anerkjennelsen vi har mottatt for det harde arbeidet som er utført i Antarktis, sier Bjørnar Kleiven, administrerende direktør hos Olympic Seafood AS. -Helt fra begynnelsen har Olympic Seafood vært en pådriver for å sikre god miljøforvaltning og ansvarlig fiske i Antarktis. Bærekraftig forvaltning av krillressursene er avgjørende for vår suksess og dette bidrar vi med ved hjelp av avanserte og moderne fiskemetoder. Bruken av teknologi, kunnskap og det nyeste skipet i krillfiskeflåten betyr at vi er ekstremt godt rustet til å være innovatører innen bærekraftig fiske., sier Kleven.