Det blei observert om lag 150 dyr som beita på tette loddestimar som stod frå botnen og opp til overflata. Før forskarane kom inn i dette området, og etterpå, stod lodda meir spredd, så det kunne verke som om kvalen hadde klart å samle lodda.