-Vi har rundt 20 fartøyer i området og på onsdags morgonen har det vært litt kasting i området mellom Sørøya og Skipsholmen nord for Hammerfest, men vi har ikke fått noen fangstall enno, sier salgleder Kenneth Garvik ved Sildelaget til sildelaget.no

-Utfordringene i år har vært kun korte tidsintervaller med værforhold for fangsting samt de stengte områdene nord for Fugløye der fisket foregikk tidligere, sier Garvik til sildelaget.no

Trte-fire fartøy har også gått lenger øst på Finnmarkskysten og leter nå etter lodde opp mot russegrensen. Det meldes om russiske fartøy som fisker på sin side av grensen og håpet er at det skal komme mer lodde sigende inn fra øst.

Det står altså nesten 36 000 tonn lodde igjen på årets kvote. Ringnotflåten har 28 000 tonn igjen, mens kyst og trålgruppen hver har rundt 3 700 tonn igjen. Mange av ringnotfartøyen har større kvoter på grunn av kvotebytteordningen som noen fartøy har gjennomført, skriver sildelaget.no

-Det er sent i sesongen allerede, med påske snart rett rundt hjørnet. Vi får håpe at både vær blir bedre og at mer lodde dukker opp sånn at vi får tatt kvoten, sier Garvik til sildelaget.no