Før 1. april 2016 må nemleg fartøyets opplegg for ISM vere sendt til Sjøfartsdirektoratet for godkjenning.
Informasjon om kva som krevst finn du her: