Marin bootcamp blir arrangert på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Formålet med bootcampen er å danne en kunnskapsbro mellom studenter og sjømatnæringen.

Fra hele landet
Studenter fra hele landet kunne søke om å delta, men søkerne fikk ikke vite noe på forhand om hvor de skal eller hvilke bedrifter de skal besøke. Så dette er topp motiverte elever, som har satt av en uke av sin ordinære studietid til kun å lære om sjømatnæringen, og spenningen var stor da de nitten utvalgte deltakerne møttes for første gang på Ålesund flyplass.

Marin klynge
Sunnmøre med sin marine klynge er et fantastisk utgangspunkt for å lære om både muligheter og utfordringer næringen står overfor. De første dagene har studentene lært om fiskeri, sjømatproduksjon, markedsføring, omsetningssystem, organisasjonsarbeid, lover og regler, om pelagisk fisk, klippfiskproduksjon, utstyrsleverandører, og spennende FOU i sjømatnæringen.

Sett Sjøbein har hatt med tre personer fra det islandske selskapet Icelandic Startups som underveis trener studentene i det å tenke nytt og kreativt på vegne av sjømatnæringen.

Tre dager
Tre intensive dager tilbragte studentene til læring om sjømatnæringens muligheter og utfordringer, før de selv fikk utlevert en viktig utfordring som næringen ønsker deres hjelp til [SEMI]

«Hvordan kan vi øke verdien av sild og makrell i det norske markedet?
-Utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, en markedsføringskampanje eller en ny tjeneste som fokuserer på sild eller makrell produsert i Norge.»

Tverrfaglig
Studentene er inndelt i fem tverrfaglige grupper som skal jobbe med dette oppdraget i 48 timer før deres løsningsforslag skal presenteres overfor en jury bestående av sterke fagpersoner med tilknytning til næringen onsdag ettermiddag.

Underveis i oppgaveløsningen får studentene hjelp av mentorer. Det er stor spenning i gruppene, alle holder kortene tett til brystet og vil ikke fortelle de andre hvilke planer de har.

Vinneren blir avslørt under konferansen Pelagisk Arena 2017. Da skal vinnerteamet presentere sitt vinnerkonsept foran mer enn 200 næringsaktører.

Om Sett Sjøbein:
Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein finansieres av NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Sett Sjøbein ble etablert i 2008.