-En forhåndsvurdering er nettopp det navnet indikerer. Det er ikke forskuttert at alle disse fiskeriene skal videre inn i en full sertifisering, men vi jobber med en målsetning om å få dette til, sier Fiskarlagets miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen, som arbeider med sertifisering av norske fiskerier på vegne av sjømatnæringen.

-Et første steg
-Hensikten med forhåndsvurderingen er å få klarhet i hvordan fiskeriet er posisjonert i forhold til MSC-standarden. Dette er fiskerier som til dels har begrensede bestandsvurderinger, og MSCs alternative risikobaserte sertifiseringsmetodikk kan bli aktuell å bruke, sier han til fiskarlaget.no

Forhåndsvurderingen som har en delt finansiering mellom Norges Sjømatråd og salgslagene skal være sluttført innen utgangen av januar.

Tor Bjørklund Larsen sier DNV GL nå altså skal gjøre en vurdering av de tre artene lange, brosme og rognkjeks.
-Når rapporten ligger på bordet må vi sette oss ned med Sjømatrådet, salgslagene og eventuelle andre finansieringspartnere for å se om det er gangbart å gå videre med full sertifisering av artene.

Viktig prosess
-Vi har fått klare tilbakemeldinger fra våre medlemmer og fra industrien på at en MSC-sertifisering nå er kritisk for å beholde markedsandeler, spesielt på det svenske markedet, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.
Han sier det er en viktig prosess som nå innledes.

-Norges Fiskarlag vil gjøre sitt for å være en pådriver for å få til en så rask og god prosess som mulig, sier Kjell Ingebrigtsen til fiskarlaget.no i en kommentar til at forhåndsvurderingen av de tre artene lange, brosme og rognkjeks nå innledes.