Det rapporteres om gode værforhold i leteområdene.

I forbindelse med letetjenesten vil Fiskeridirektoratet være operativ også i helgene. Relevant informasjon om kartleggingen vil fortløpende bli lagt ut her på fiskeridir.no.

De to letefartøyene «Rogne» og «H.Østervold» er leid inn av Fiskeridirektoratet for å drive prøvefangsting etter lodde for å avgjøre når det ordinære fisket skal åpnes.