De foreløpige svarene fra prøver tatt under det nærmere tre uker lange toktet viser at det ikke er noen lekkasjer fra atomreaktorene i den sunkne atomubåten K-159. Det samme ble observert av forskere i 2007. Prøver og bilder skal nå analyseres grundig, og en endelig rapport om miljøtilstanden omkring K-159 kommer i 2015.

Det var i 2003 at K-159 sank og ni mennesker om bord omkom.

Havforskningsinstituttet har hatt toktlederansvar på norsk side.

-I tillegg har vi bidratt med både prøvetakingsutstyr og vår erfaring med innsamling av prøver i det marine miljø. I løpet av de nærmeste ukene skal vi analysere muskelprøver av torsk, hyse og sandflyndre for cesium-137 ved kjemilaboratoriet vårt, sier toktleder Hilde Elise Heldal.

- Dette toktet har vært viktig for å få god kunnskap om miljøtilstanden i området. Kunnskapen vi får danner grunnlag for å vurdere hvilke tiltak mot forurensning som kan gjøres framover, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern, som er ansvarlige for de vitenskapelige undersøkelsene.