Næringsorganisasjonane, blant dei Fiskebåtredernes Forbund, skal med det første ha eit nytt møte med styresmaktene om etablering av eit NOx-fond. Næringslivet håper då på ein første politisk reaksjon på framlegget som er utarbeidd.

- Regjeringen må arbeide i miljøets tjeneste. Å betale til et fond som i sin tur finansierer NOx-reduserende tiltak ute i felten er mer miljøeffektivt enn å betale avgift til statskassa, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk.

- Arbeidet med en miljøavtale om et slikt NOx-fond er i sluttfasen. NHO ber Regjeringen komme til forhandlingsbordet og gjennomføre avtalen vi så å si er enige om, sier Brubakk.