Dersom rådet blir fulgt er det første gang siden 2008 det ikke blir loddefiske i Barentshavet. I fjor var totalkvoten på 120 000 tonn.