I det nye systemet blir ny minstepris beregnet hver 14. dag, og den skal da gjelde i to uker. Beregningen av ny minstepris tar utgangspunkt i oppnådde gjennomsnittspriser for fersk og fryst torsk, samt utviklingen i eksportpriser for torskeprodukter.

-Dette kan være en historisk milepæl hvis forsøksordningen lykkes, sier adm. direktør Trygve Myrvang som ledet forhandlingene fra Råfisklagets side. -Hvis vi får systemet med dynamiske minstepriser til å fungere hensiktsmessig, vil det være naturlig å utvide det også til andre fiskeslag. Det blir meget spennende å følge utviklingen videre, uttaler Myrvang