Fiskeriforskning i Tromsø leder prosjektene på oppdrag fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond