-2014-årsklassen er historisk sterk, mens årets rekrutter utgjør en middels stor årsklasse, sier Espen Johnsen, som er bestandsansvarlig for torskefisken øyepål på Havforskningsinstituttet til imr.no

Fra to til ett råd årlig

Gytebestanden av øyepål vil være høyt over kritisk grense både inneværende år og i 2016. I fjor anbefalte forskerne at det ble fisket maksimalt 326 000 tonn øyepål i 2015. Kvoten endte på 300 000 tonn.
Øyepålen kan gyte allerede som ettåring, og blir sjeldent mer enn tre år. Rekrutteringen varierer ofte mye mellom år, og siden øyepålen lever så kort, varierer også totalmengden raskt. Tidligere vurderte ICES bestandssituasjonen for øyepål i Nordsjøen og Skagerrak