-Fiskebåt legger vekt på å ha en god dialog med alle politiske partier og det er positivt når de kommer til oss for å få våre synspunkt, sier administrerende direktør Audun Maråk. Dette viser at de vektlegger den store betydningen havfiskeflåten har, både for sysselsetting og verdiskaping, sier han. Totalt sett står havfiskeflåten for 65 prosent av verdien på alle norske fiskefangster og gir arbeid til over 5000 om bord i havfiskeflåten.

-Skatte- og avgiftspolitikken vil være et sentralt emne på møtet fra Fiskebåts side, sier Maråk. Høyre må medvirke til en akseptabel NOx-løsning og til et skatte- og avgiftsnivå som er konkurransedyktig både i forhold til andre norske næringer og overfor de land vi konkurrerer med.
På møtet med Fiskebåt stiller Høyre med blant andre partileder Erna Solberg og nestlederne Per-Kristian Foss og Jan Tore Sanner. Fiskebåt blir representert med blant andre styreleder Inge Halstensen, landsstyremedlem Ola Helge Holmøy og direktør Audun Maråk.