Leveringene har variert fra 7 200 tonn på torsdag som høyest, til bare 390 tonn på lørdag. Spesielt i helgen har været hemmet fisket. Det er Sildelaget som melder dette på sine nettsider.

Dårlig vær gjør at de minste båtene gir seg først. Det vises også igjen i fordelingen mellom de forskjellige gruppene. Ringnot har fisket 15 000 tonn, kyst 3 800 tonn, trål 800 tonn og fra to utenlandske båter har det kommet inn 1 300 tonn.

Nå står det igjen knappe 60 000 tonn på kvoten, og det er båtene i garn/snøregruppen som har mest igjen i forhold til gruppekvoten.

NVG-sild
Et par båter har den siste uken vært i Norskehavet på jakt etter NVG-silda. Fra disse er det innmeldt 650 tonn. Også her har været spilt en rolle, der vanskelige vind og strømforhold førte til problemer med notfangsten. På dagtid da silda står for dypt for not er det registrert relativt stor stimer som trekker i nordøstlig retning.

For fullstendig oversikt over de pelagiske fiskeriene, kan du lese ukesrapporten til Sildelaget med å klikke på lenken under.