Det er første gong Fiskebåt forhandlar samla med dei tre arbeidstakarorganisasjonane Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet. Administrerande direktør Audun Maråk er forhandlingsleiar for Fiskebåt under møta i Oslo.