Bare i september leverte stort sett norske fartøyer over 163 000 tonn makrell til landanleggene. Det er neste 100 000 tonn mer enn i september 2013. For de to første ukene i oktober har volumet jevnet seg litt ut, 84 000 tonn i år mot rundt 77 000 tonn i fjor i månedens to første uker.

-Vi ser at det kommer mer fra utenlandske fartøyer på kontrakt nå som mange av de norske fartøyene er ferdige med sine kvoter og sånn var det i fjor også utover sesongen, sier salgsleder Kennth Garvik ved Sildelaget som sammen med resten av salgsavdelingen har hatt noen travle uker bakom seg.
-Landindustrien har ikke bare hatt det travelt med å ta imot all fisken som kommer inn, de har også hatt mye jobb med å sende samme fisken ut i verdensmarkedet. sier Garvik til sildelaget.no

Kraftig eksportøkning
Tall fra Sjømatrådet viser at det de sisteseks ukene er eksportert hele 134 000 tonn med makrell, mot 62 000 tonn som i samme periode i fjor. I tillegg til den norske kvoten rapporterer grønlandske myndigheter at de har avsluttet sitt makrellfiske etter å ha landet 78 000 tonn. Fra Island viser tall at de har fisket 153 000 tonn og færøyske tall viser at de også har fisket 106 000 tonn makrell så lang av sin kvote på 156 000 tonn. -Fiskerne har meldt om store mengder makrell denne sesongen og det vises nå disse tallene, sier Garvik.

Roser industrien
-Været har stort sett spilt på lag med fiskerne, og selv om det har vært noen litt store fangst-topper enkelte dager med tilsvarende utfordringer på lossesiden så har sesongen i sum gått forholdsvis greit, sier Garvik og peker på at anlegg fra Egersund i sør til Senjahopen i nord har vært med på å ta unna makrellen. På enkelte dager har det vært over 50 fartøyer i aksjon på fiskefeltene.
-Prisnivået i år har vært lavere enn i fjor, det startet forsiktig for så å ta seg opp, selv om vi så lavere priser på de dagene da vi hadde store og også rekordkvantum på en dag på over 15 600 tonn for makrell til konsum, sier han.
-Kjøperne skal ha ros for innsatsen med å losse, fryse og sende ut slike kvantum på kort tid, sier Garvik.

Selv om fisket nå har dabbet litt av, forventes det fremdeles rundt 25 000 tonn makrell fra norske båter den neste tiden. Også utenlandske fartøyer fra EU-flåten vil mest sannsynlig levere mer makrell til norske kjøpere.