Snørdrev om vind gjer det vanskeleg å nærme seg vraket både for båtar og fly. Kystverket vil etterkvart pålegge reiarlaget å fjerne vraket, skriv Kystverket.no.