Siden vraket ikke er tatt nærmere i øyensyn der det nå ligger, har Kystverket sendt ut et radionavigasjonsvarsel og vil fortsette med det inntil posisjonen er tydelig klarlagt og man er sikre på at vraket ikke utgjør en fare for skipstrafikken.
Rederiet har fått pålegg om å fjerne vraket og gjennomføre tiltak for å begrense skadene på ytre miljø som følge av forurensningen .
Gjensidige forsikring vil nå sørge for at det blir utført søk etter vraket.