I programmet følgjer BBC ungdommane Jess, Carl og Jamie. Om jobben om bord i Hermes skriv BBC dette i førehandsomtalen:

"Trawler fishing in the Arctic Circle is gruelling, back-breaking, smelly work, but the job comes with one major bonus - paydays. One fisherman on board earned £75,000 in just six months. But can Jess, Carl and Jamie make it to payday, or will gutting fish round the clock, in freezing conditions, for weeks on end send them screaming back to the UK?"


Programmet frå Hermes skal sendast på BBC Three tysdag 3. mars, kl 21.00 (kl.22.00, norsk tid), og blir etter sending tilgjengeleg på BBC nett-tv i Storbritannia. Nedanfor kan du sjå glimt frå programmet.