Solstrandseminaret samla rundt 150 deltakarar. I Ålesund møtte om lag 100 medlemmar opp til medlemsmøte. Begge stader var det politisk debatt, som fin oppkøyring til valkampen.

Under finn du presentasjonane som vart heldt på dei to arrangementa.