-Satsingen vil blant annet omfatte økosystemene og langsiktige virkninger av miljøendringer, som klimaet og forsuring av havene, sier han.

Misund viser også til at enigheten om blåkveiteforvaltningen i den nylig inngåtte avtalen mellom Norge og Russland vil frigjøre ressurser. -Vi har hatt et omfattende forskningsprogram på blåkveite, som nå kan trappes ned. Nå vil vi følge utviklingen av blåkveitebestanden gjennom et overvåkningsprogram og det vil frigjøre ressurser til annen forskning, uttaler Misund.

Fiskebåtredernes Forbund har flere ganger de siste årene påpekt behovet for mer satsing på havforsking. -Vi er på etterskudd på flere områder i ressursforskningen og derfor er det positivt at bevilgningene nå øker, både gjennom revidert nasjonalbudsjett i år og på neste års statsbudsjett, sier utredningsleder Jan Ivar Maråk i Fiskebåtredernes Forbund.