Det var Oskar Grimstad (FrP [SEMI] Helge Orten (H), Ingrid Heggø (Ap) og Pål Farstad (V), alle stortingsrepresentantar som deltok i paneldebatten.

Tema som debattleiar Oddbjørn Skarbøvik tok opp var blant anna
-tre år med FrP og Høgre- kva har dei utretta i nærings-og fiskeripolitikken?
-skattlegging av ressursrenta
-lengda på strukturkvotar
-dei regionale bindingane i sal av kvoterettar
-bruken av kommisjonar til å utgreie spørsmål