-Det bør søkes å dokumentere inngående hvilke faktorer som faktisk påvirker et areal negativt og i hvilken skala, slik at det unngås at samtlige maritime næringer utelukkes fra et område. Basisanalysen vil ha stor påvirkning på valg og rekkevidde av de konkrete nasjonale tiltakene eller innsatsene som vil følge av strategien. Det er derfor viktig at næringen i høringsrunder og i andre steg av prosessen er aktive ift. å vurdere kritisk de data som legge til grunn i basisanalysen og hvordan disse analyseres, sammenstilles og tolkes, skriver Ytterstad blant annet.