Her er tema om havi rapporten:
Tilstanden i økosystem Nordsjøen og Skagerrak
Tilstanden i økosystem Norskehavet
Status for økosystemene i Barentshavet og Polhavet
Sirkulasjon, vannmasser og klima i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet
Næringssalter og tilvekst av planteplankton i havområdene våre
Dyreplankton i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet
Styrker innsatsen i sildeforskningen
Makrell: ICES godkjenner økt bestandsestimat fra ny trålmetode
DNA-register for vågehval: En skattekiste for studier av hvalbiologi.
Fremdeles oppadgående for rekebestanden