Det sa styreleder i Fiskebåt Nord, Marius Ytterstad, da han åpnet årsmøtet i Tromsø. Ytterstad tok et oppgjør med det han han mener er argumenter som bygger på feil grunnlag, og dermed gir et feilaktig bilde av den betydningen også den havgående fiskeflåten har for landsdelen.

Faktagrunnlag
- Jeg har et sterkt ønske om at debattene skal bassere seg på riktig faktagrunnlag. Et eksempel på feilaktig framstilling, er at næringen har frarøvet kysten tilgang på fiskeressursene. Hvor mange som ansettes i styrhuset, på dekk, i produksjonen, i maskinrommet, på rederikontorene, og ikke for å glemme alle som rekrutteres i leverandørindustrien og all tilknyttet næring, virker å være av mindre betydning, sa Ytterstad, med klar adresse til det såkalte ”kystopprøret”.

Ny rapport
Problemstillingen rundt sysselsetting og ringvikringer blir også belyst gjennom en rykende fersk rapport fra Nofima som legges fram på årsmtøtet til Fiskebåt Nord.

Ytterstad gikk videre med å vise til at nedskalering av antall aktører i næringen har vært avgjørende for å sikre lønnsomhet og økt sysselsetting.

- Selv om det er et faktum at næringen i et historisk perspektiv har gjennomgått en svært nødvendig nedskalering av antall aktører de siste tiårene, så har fiskerinæringen økt sysselsettingen de siste årene, sa Ytterstad.

Flere kvinner
Han viste også til at det er gleldelig at flere kvinner kommer til i det som tradisjonelt har vært en svært mannsdominert næring.

- Jeg er sikker på at denne trenden kommer til å styrkes i årene som kommer. En forutsetning er likevel at vi har levlige rammevilkår, som sikrer stabilitet, sa Ytterstad til årsmøtedelegatene.