EVENTYR

Samtidig har fiskeryrket fremdeles mye av spenningen og eventyret i seg : Nær kontakt med naturen og naturkreftene, friheten på havet, spenningen rundt fangstoperasjonen, muligheten for å gjøre "det store varpet" og dermed opparbeide gode inntekter. Fordi den norske fiskeflåten er basert på fornybare ressurser og produserer sunn mat, er den en framtidsrettet næring som det er fornuftig å satse på - både for samfunnet og for unge mennesker som leter etter gode yrkes- og karrieremuligheter.

MANGE KARRIEREMULIGHETER

Moderne havfiskefartøy er høyteknologiske kunnskapsbedrifter i verdenstoppen når det gjelder fartøys- og redskapsteknologi, fangst- og fiskemetoder, og kvalitetsmessig riktig råstoffbehandling. For den som etter en tid som aktiv fisker ønsker å arbeide i land eller i andre deler av det maritime miljø, er også tilbudene mange og varierte. Fiskebåtredernes Forbund tror at etterspørselen etter personer med praktisk erfaring fra fiske kombinert med en teoretisk bakgrunn vil øke i tiden som kommer.

MANGE UTDANNINGSTILBUD

Yrkes- og utdanningsmulighetene tilknyttet fiskerinæringen er større og mer varierte enn mange forestiller seg. Det finnes tilbud om fiskerifaglig utdanning fra videregående skole til universitetsnivå.

FAGBREV

I forbindelse med utdanning på videregående skole som leder til fagbrev i fiske og fangst gjennomfører elevene en periode med praksis ombord. I løpet av denne perioden får kandidaten oftest praksis innen flere ulike fiskerier. Dette gir den enkelte anledning til å erfare hvilket fiskeri som passer best til egne ønsker og behov.

MANGE ULIKE FUNKSJONER

Samtidig består et havfiskefartøy av en rekke ulike og interessante arbeidsfunksjoner, slik at det er rom for arbeid innen en rekke interessefelt på ett og samme fartøy. Vi nevner skipper, styrmann, maskinist, fabrikksjef, produksjonsformann, trålbas, nettmann, stuert, kokk, reparatør, elektriker, fisker, produksjonsmedarbeider.

KAMP OM ARBEIDSKRAFTEN

Fiskebåtredernes Forbund tror at rekruttering av godt skolerte og høyt motiverte fiskere, maskinister, skippere, styrmenn og øvrige stillinger ombord, vil bli en av de største utfordringene næringen står overfor i årene som kommer. Kampen om arbeidskraften vil tilspisses, og havfiskeflåten er forberedt på å delta aktivt for å sikre seg den beste tilgjengelige arbeidskraftressursen.

GOD LØNN OG KOMFORT

I denne forbindelse legger forbundet vesentlig vekt på at en jobb ombord i et havfiskefartøy skal være en lønnsom og attraktiv arbeidsplass, med gjennomgående bedre lønns- og fritidsbetingelser enn i sammenlignbare yrker, og med alle de tilbud og den komfort ombord som kreves av moderne unge mennesker.

MER INFORMASJON

For å få oversikt over lenker til skoler, forskningsinstitusjoner, organisasjoner, offentlige institusjoner og andre aktuelle instanser, foreslår vi at du går inn nettsidene til Opplæringskontorene, se nedenfor.