Nybygget er finansiert gjennom banklån og vil i liten grad påvirke selskapets likviditet. Havfisk har fått tilsagn om refinansiering av selskapets langsiktige gjeld med DNB og Nordea, inkludert finansiering av nybygget.

Nybygget er en kombinasjonstråler, det vil si et fartøy som kan levere både fersk og fryst fangst. Fartøyet vil ha god fangstkapasitet både på hvitfisk og reker, og alt restråstoffet skal utnyttes.

Kontrahering av et nytt fartøy for levering tidlig i 2018 gir HAVFISK muligheten til å bruke en ordning med leiefartøy for fiske av utskiftningsfartøyets kvoter. Disse kvotene vil derfor bli fisket av andre av selskapets fartøy under byggeperioden. Havfisk vil dermed ha ni fartøy i drift i 2016, noe som forventes å gi besparelser av driftskostnader.

-Havfisk har de siste årene fornyet og oppgradert flåten. Med dette nybygget vil HAVFISK øke effektiviteten og fleksibilteten ytterligere. Fartøyet vil også bli en attraktiv og moderne arbeidsplass for våre ansatte, sier konsernsjef Webjørn Barstad.