Der går bunnen ned til 3000 meters dyp, det vil være det dypeste området som er undersøkt av MAREANO.