Det var i slutten av forrige veke at Hardhaus og skipper Ole-Inge Møgster tok 1218 tonn norsk vårgytanmde sild på fem kast. Fangsten blei levert i Skagen i Danmark til ein pris på kr 7,65 per kilo. I følgje statistikkane til Norges Sildesalgslag er gjennomsnittsprisen til no i år kr 6,21 per kilo.