Toktet skal dekke hele det aktuelle utbredeklsesområdet for makrell i grønlandske farvann, det vil si både ved Sørøst-Grønland og områder ved Sørvest-Grønland.

Toktet skal blant annet prøve å gi svar på årsakene til endret vanringsmønster for makrellen og vurdere utsiktene for at makrellen blir værende i grønlandske farvann.