Børge Brende ba tidlegare i år Stoltenberg ta kontakt med sin britiske kollega Tony Blair, utan å få svar frå Stoltenberg. No stiller Brende på nytt ei skriftleg spørsmål til den norske statsministeren, og det lyder slik:

"Jeg viser til mitt spørsmål til statsministeren 26. februar i år hvor jeg sterkt ønsket at han personlig tar en siste direkte kontakt med Blair for å få stoppet gjenåpningen av anlegget for brukt atombrensel i Sellafield. Jeg fikk et svar, men fra miljøvernministeren som kun i generelle ordelag omtalte hva norske myndigheter har foretatt seg.

Tidligere statsminister Bondevik tok Sellafield saken opp med Blair ved en rekke anledninger. Vil statsministeren nå ta saken opp med G.Brown for å få fremført en siste appell om ikke å åpne?

Britiske atommyndigheter ga i januar tillatelse til at reprosesseringsanlegget for brukt atombrensel ved Thorp i Sellafield kunne åpne igjen. Denne delen av Sellafield har vært stengt siden april 2005 da det ble oppdaget en større lekkasje.

Reprosessering av brukt atombrensel ved Thorp fører til opphoping av store mengder flytende høyradioaktivt avfall. Ifølge miljømyndighetene utgjør dette et "meget stort forurensningspotensiale, og større utslipp kan få alvorlige konsekvenser også for Norge". Jeg mener det er av avgjørende betydning at statsministeren, i likhet med det Bondevik gjorde, engasjerer seg personlig i denne saken.

Ettersom Tony Blair ikke er kontaktet etter statsministerens samtaler med ham i fjor er det nå helt avgjørende at statsministeren tar kontakt med sin nære allierte og påtroppende statsminister Gordon Brown for å få stoppet gjenåpningen. Det er mye som tyder på at dette er det beste kortet Norge har på hånden og jeg håper selvsagt å kunne få et svar på om dette nå vil bli gjort, fra statsministeren".