Foreløpige observasjoner viser gode forekomster av torskeyngel (0-gruppe) og litt mindre hyse. Når det gjelder silde- og ueryngel, har forskerne gjort noen få registreringer. 0-gruppe av lodde har vært nesten fraværende, skriver instituttet på sine nettsider.