Vel 53 300 tonn ble registrert i Sildelagets innmeldingsjournal sist uke og det er det tredje største ukekvantumene som er meldt inn på en uke siden Sildelaget i 2002 tok i bruk dagens datasystem.

Fisket for ringnot og den havgående kystflåte har foregått over et ganske stort område, fra nord om 64 grader nord, vest mot Færøysonen og sørover til like nord for 62 grader nord, r nordvest av Stadt. Havflåtens snittstørrelse på makrellen sist uke var fra 357 til 480 gram, med et gjennomsnitt på 393 gram.

Det store kvantumet denne uken har i perioder gitt utfordringer på mottakssiden, men alt er solgt til norske kjøpere fra Egersund til Værøy. Litt mye ventetid har det blitt ved enkelte anlegg, men det er et resultat når så mange fisker på samme tid, skriver sildelaget no