Storparten er fiska i sørspissen av Smutthavet og i norsk sone i området som grensar mot færøysonen og nordre spiss av EU-sonen.

Makrellen varierer frå 340 til 424 gram, med eit snitt på 384 gram.

Prisane varierte frå kr. 5,74 til 7,90 per kilo.