Tallene gjenspeiler både økte priser og økt volum i kvartalet, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Det har vært gode fangstrater på torsk og hyse i starten av året. Fangstvolum per driftsdøgn ble økt med 21 prosent sammenlignet med første kvartal i 2015, mens fangstverdien per driftsdøgn ble økt med 23 prosent i samme periode. Det har vært høyere priser, endring i produktmiks og økte driftskostnader sammenlignet med samme kvartal i 2015. Økte driftskostnader er i hovedsak relatert til vedlikehold. I kvartalet har fem fartøy hatt verkstedsopphold, hvilket medførte en 10 prosent reduksjon i antall driftsdøgn i kvartalet.

- Det har vært god drift i kvartalet med gode fangstvolum og fangstverdi per driftsdøgn. Imidlertid har vi drevet mye vedlikehold, noe som innebærer færre tilgjengelige fartøydøgn i fiske, og høyere vedlikeholdskostnader enn normalt for kvartalet, sier konsernsjef Webjørn Barstad.

HAVFISK konsernet hadde i første kvartal 2016 driftsinntekter på 270 millioner kroner sammenlignet med 247 millioner kroner i første kvartal 2015. Resultat før skatt ble 54 millioner kroner i kvartalet mot 45 millioner kroner i første kvartal 2015.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 8. april og det ble besluttet å utbetale 1,50 kroner per aksje i utbytte for 2015.
- God kontantstrøm har gitt oss muligheten både til investeringer i flåten og samtidig betale utbytte til våre aksjonærer, sier Barsta