28 fartøy har hatt fangst den siste uken. Av disse er ni industri/nordsjøtrålere. I tillegg har to fartøyer vært i Nordsjøen. Til sammen 130 tonn kolmule er tatt der, skriver Sildelaget på sin nettside.

Kvoter
Kun åtte båter har fortsatt stor nok kvote til at det forventes at de vil fiske enda en stund. Kvoteoversikten viser knappe 50 000 tonn i restkvote for denne gruppen, men dette er totalt disponibelt inkluldert fleks.

Andre fiskeri
Også denne uke er det blitt låssatt noen fangster med hestmakrell. Rundt 50 tonn fordelt på fem fangster. Størrelsen på fisken er som tidligere, på rundt 400 gram og det er i kommunene Tysvær. Vindafjord og Tysnes at fangstene er tatt.

I tillegg er det tatt et par låsfangster med makrell på tre tonn til sammen. Kommende uke åpner tobisfiske for den norske flåten. Foreløpig er det usikkert hvor stor deltakelsen blir i starten, skriver Sildesalgslaget på sin nettside.