Salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget melder om stor interesse fra hele kjøperkorpset fra Møre og sørover, samt at utenlandske kjøpere fra Skottland også er med på auksjonene, noe som skulle tilsi at det er manko i markedet på hestmakrell.

Enkelte fangster er blitt betakt med godt over 10 kroner kiloet.

-Som normalt er fisken på trekk vestover, den har nå flyttet seg rundt 50 mil fra der flåten var tirsdag og den største usikkerhen nå er en sørøstlig kuling som er meldt i området den neste perioden, sier Garvik.

Spenningen fremover, utenom værforhold, er om hestmakrellen beveger seg innover på grunnere områder på Egersund- og Lingbanken der den tradisjonelt, om enn i uforutsigbare mengder de siste årene, har samlet seg.