-Fisket foregår i samme området som de siste par årene, rundt 170 mil nordvest av Ålesund i norsk sone sørøst om Smutthavet, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

Garvik legger til at størrelsen på makrellen er også på nivå med fjoråret med snitt på 350-390 gram. Fartøyene melder om gode forekomster og har hatt kast på opp mot 550 tonn.

-Kvaliteten på makrellen landet så langt har vært god med lite åte i fisken og interessen fra kjøperne langs hele kysten har også vært upåklagelig, sier Garvik.

Rundt 25 båter er nå på feltet og det meldes om kasting også nå på torsdag morgen.

-Været er fint i området så vi forventer godt fisketrykk der ute de neste dagene, sier Garvik.