Flere arter sjøfugl har imidlertid minket betydelig, og enkelte mindre fiskebestander er også på lave nivå på grunn av tidligere overfiske. Selarten klappmyss har ikke tatt seg opp til tross for fredning.

For tredje gang siden det ble innført forvaltningsplaner for de norske havområdene, er det gjort opp status for Norskehavet. Forrige vurdering ble gjort i 2013, og dagens miljøtilstand er langt på vei den samme som den gangen, sier Per Arneberg. Han er forsker på Havforskningsinstituttet, og leder overvåkningsgruppen som lager statusrapporten.