Fisket har til no hovudsakeleg gått føre seg i internasjonalt farvatn. Rapportane går ut på at fartøya fort blir fylte med rundt 2000 tonn på eit døgn.

Den norske kolmulekvoten er i år på vel 300 000 tonn.