-Den norske forvaltningen av Barentshav-torsken er nå blitt et forbilde for resten av verden, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF-Norge.

-Prisen ”Leaders for a Living Planet” deles ut av WWFs internasjonale toppledelse, og går til enkeltpersoner som har brukt sin posisjon til å gjøre en spesiell innsats for natur- og miljøvern. Prisen kan gå til politikere, bedriftsledere eller organisasjonsfolk fra hele verden. Blant de siste årenes vinnere finnes både Kambodsjas statsminister og chilenske urfolk.

De siste årene har norske myndigheter skjerpet innsatsen for bærekraftig forvaltning av fiskebestandene i Barentshavet. Særlig gjelder dette verdens største torskebestand, den nordøst-arktiske torskestammen, hvor Norge deler forvaltningsansvaret med Russland.

- Både når det gjelder utkast og uregulert fiske, har Helga Pedersen tatt viktige initiativ, i egen forvaltning og i internasjonale fora. Det er denne innsatsen som gjør at hun nå høster fortjent internasjonal anerkjennelse, sier Hansson.

Pdersen deler altså prisen med MSC-sjef Rubert Howes. MSC har det siste året godkjent miljømerking av begge de to norske seifiskeriene, det norske makrellfisket og begge de norske sildefiskeriene. Nå har MSC det norske torskefisket til vurdering.