Dette går fram av en børsmelding fra selskapet.

HAVFISK oppnådde et driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) på 85 millioner kroner i tredje kvartal 2014, en økning på 40 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2013. Omsetningen i tredje kvartal var 296 millioner kroner som er 107 millioner kroner høyere enn i tredje kvartal i 2013.

Fangstinntekter per driftsdøgn er 43 prosent høyere i tredje kvartal 2014 enn i samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak økt fangsteffektivitet (fangstvolum per driftsdøgn) og økte priser. De viktigste artene for HAVFISK er torsk, sei og hyse, men i kvartalet har det vært fisket et større volum av andre fiskeslag som blåkveite, uer og reker enn i tredje kvartal i 2013.

- Vi er godt fornøyd med driften i tredje kvartal. Fangstinntekter per driftsdøgn er det høyeste i selskapets historie og vi har et rekordresultat i ett tredje kvartal. Nye og oppgraderte trålere gjør at vi nå utnytter kvotegrunnlaget bedre enn tidligere, sier konstituert konsernsjef Eldar Farstad.

Oppnådd gjennomsnittspris for all fangst økte med 23 prosent i forhold til tredje kvartal i 2013.

-Den positive pristrenden har fortsatt også i tredje kvartal. Prisene har økt både for torsk, hyse og sei, samt andre fiskeslag, sier Farstad.

HAVFISK konsernet hadde i tredje kvartal 2014 driftsinntekter på 296 millioner kroner sammenlignet med 189 millioner kroner i tredje kvartal 2013. Økningen i driftsinntekter forklares i hovedsak med økt fangsteeffektivitet, økte priser og endret produktmiks sammenlignet med tilsvarende periode i 2013.