Nesten 52 700 tonn makrell ble kvantumet forrige uke og det er bare noen hundre tonn under kvantumet i samme uke i fjor, som var høstens største uke.

Det er naturlig nok ringnot som bidrar med det største kvantumet med hele 41 150 tonn. Havfisket etter makrell har foregått sørøst av Smutthavet, opp mot 200 nautiske mil nordvest av Ålesund En fangst ble tatt litt lengre på nordøst, et fartøy som hadde vært i nord for levering og fant fisk også i dette området. Størrelsen på fisken som kommer fra de ytre området er fra 358 til 420 gram og med et snitt pr. fangst på 384 gram. Fisken har god kvalitet, men noen få fangster har hatt stort innhold av åte. Totalt utgjør dette ikke mer enn vel et titalls fangster av de nærmere 230 innmeldte.