Ved Island, Grønland og Jan Mayen har norske fiskarar til disposisjon totalt 70.669 tonn lodde for sesongen 2014/2015. Etter at det blei fiska 30.486 sommaren 2014 står det igjen40.183 tonn i vinterfisket i Islands økonomisk sone (IØS) i 2015. Norske fartøy kan som kjent fiske i IØS fram til 15. februar, ifølgje trepartsavtalen mellom Island, Grønland og Norge.