Det er venta at Finansdepartementet ein av dei første dagane vil kome med den endelege forskrifta som gjeld for NOx-avgifta.