Sterk vekst for saltfisk, klippfisk og tørrfisk

Eksporten av saltet torsk var på 755 millioner kroner, en økning på hele 276 millioner kroner eller 57 prosent. Portugal er største mottaker med en verdi på 517 millioner kroner som er en økning på 219 millioner. Spania er nest størst med en verdi på 174 millioner kroner etter en økning på 72 millioner kroner.

Klippfiskeksporten økte med 177 millioner kroner til 1,1 milliard kroner. Brasil og Portugal er største mottakere med sterkest vekst til Portugal. Eksporten til Portugal var på 360 millioner kroner, mens det ble eksportert klippfisk til Brasil for 441 millioner kroner, en økning på 40 millioner kroner.

Eksporten av tørrfisk økte med 38 millioner kroner til 174 millioner kroner. Italia er største mottaker med en verdi på nesten 140 millioner kroner.

Vekst for sild, nedgang for makrell

Sild økte med 105 millioner kroner til 1,05 milliarder kroner. Russland var største mottaker med en verdi på 467 millioner kroner. Eksporten av makrell gikk tilbake med 100 millioner kroner til 311 millioner kroner. Kina og Ukraina er største mottakere av makrell, mens vi kan notere tilbakegang i Japan og i Storbritannia.

Laks

Eksporten av laks var på 5,7 milliarder kroner, noe som er en økning på 710 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Stabile laksepriser og økt eksportert kvantum er årsaken til veksten. Ørreten økte i samme periode med 88 millioner kroner eller 25 prosent til en samlet eksportverdi på 444 millioner kroner. For ørreten er det vekst i volum som forklarer økningen.Økning utenfor EU

Eksporten til EU økte med 13 prosent eller 921 millioner kroner til 7,9 milliarder kroner. Danmark er vårt største marked med en verdi på 1,25 milliarder kroner. Frankrike på andre med en verdi i overkant av 1,2 milliarder kroner. Russland er vårt største eksportmarked utenom EU en verdi på 1,2 milliarder kroner som er en økning på 371 millioner kroner.

Eksportutvalget for fisk og Statistisk sentralbyrå kunne også notere en vekst til Afrika på 123 prosent. Hovedårsaken er vekst i eksporten av sild og tørrfisk til Nigeri