- Levendelagring vurderes fortsatt som en ny næring som er kapital- og kompetansekrevende, og vi er ennå inne i en periode hvor mer kunnskap er nødvendig for at næringen skal stå på egne ben, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
- Den viktigste motivasjonsfaktoren er kvotebonusen. For å sikre forutsigbarhet for aktørene vil regjeringen forlenge kvotebonusordningen også utover 2017 slik at flere får tid på seg til å gjøre nødvendige investeringer. På dette punktet overoppfylles lovnadene i regjeringens strategi for levendelagring av fisk, sier Aspaker.
Landingene av levendelagret torsk har økt markant til 5 800 tonn i 2015 mot 4 150 tonn i 2014. Interessen vokser både fra kjøpere og fiskere foran 2016-sesongen. Det er også kommet flere mottaksanlegg.
Kvotebonusordningen vil senest bli evaluert i løpet av 2017.