Fangsten ble tatt i området like sør for 64,5 grader nord, 1 grad øst, godt inn i norsk sone. Silden har en snittstørrelse på 345 gram. Det opplyses at det var mye sild å se i dette området og at den forflytter seg med god fart i nordøst retning. Det er også landet en fangst på ca. 310 tonn fra en russisk frysetråler. Denne fisken er fanget i Svalbardsonen, størrelse oppgis til i hovedsak 300 gram +, skriver sildelaget.no

Makrell

Som forventet gikk ukekvantumet betydelig sist uke. Dette har selvfølgelig sammenheng med at en del fartøyer er ferdig med sin kvote, men også at værforholdene i en periode var vanskelig. I tillegg har fisken flyttet på seg, de siste dagene har fangstingen i hovedsak foregått ut av Mørekysten. Totalt er det meldt inn vel 30 000 tonn. Av dette har ringnot bidratt med 21 800 tonn, kyst 4 670, trål 1075 tonn og utenlandske båter med 2485 tonn, skriver sildelaget.no

Etter at fisket over lengre tid i hovedsak har foregått rundt 64-graden, 1 grader øst, har fisken forlatt dette området og flåten har vært i fangsting vesentlig nærmere norskekysten, vest av Møre. De første fangstene ble tatt på torsdag 60 n.m. vest av Smøla og denne fisken var noe større en det som var fisket lengre ut. Senere utover uken ble fangstingen flyttet seg lengre sørover og i går var flåten i arbeid rundt Stadt.

I tillegg er det tatt to fangster fra Statfjordområdet. Snittstørrelsen har endret seg noen og mens den mandag var 387 gram i snitt på de fangstene som ble tatt lengst ut i havet, var snittet dagen etter på samme feltet bare 371 gram. Gjennomsnittet på de fangstene som er tatt nærmere land er på 384 gram, ukesnittet er 377 gram med henholdsvis 346 g. som minste og 466 g. som største. Restkvoten for norske fartøy er på 35 500 tonn inkl. flex. Av dette har ringnot 17 700 tonn, trål 6 000 tonn, SUK 2 400 tonn og kysts mange grupper 9 400 tonn