I ei pressemelding frå Rolls-Royce, som har utvikla og teikna båten, heiter
det mellom anna:
"Rolls-Royce har inngått design- og utstyrskontrakt for en fabrikktråler til en byggepris på godt og vel 200 mill. NOK. Rolls-Royce skal levere utstyr og design for nærmere NOK 35 mill.

- Denne kontrakten er ekstra gledelig da den representerer den første nybygde fabrikktråler til et norsk rederi på rundt 20 år, sier daglig leder Monrad Hide.

Eierne for dette nybygget er Prestfjord AS fra Sortland, og fartøyet skal bygges av Solstrand AS i Tomrefjord. Hekktråleren skal ha en lengde på 65,4 m og bredde på 15,6 m, og er arrangert med fabrikk for produksjon av filet av hvitfisk, kapping, sløying og innfrysing av rundfisk samt reker. Fartøyet skal overleveres fra verftet høsten 2009.

Reder Ola Helge Holmøy, Prestfjord AS, sier at han valgte NVC-Design mellom annet på grunn av at Rolls-Royce hadde gode referanser på tilsvarende fartøy.